Unieke Kracht

Witte hond blij

In alle hectiek van de huidige tijd en alle verwarring en onduidelijkheid over de aarde en haar bewoners, verlies je soms je grip op de omstandigheden en de mensen om je heen. Je probeert dan houvast te vinden en ieder mens doet dat op zijn eigen manier en zoekt dat buiten zichzelf. Je belangrijkste houvast vind je in jezelf: je unieke kracht.

Als je goed in je kracht staat hebben de veranderende omstandigheden minder vat op je en kun je opnieuw je koers bepalen.

In de jaren negentig kwam ik in contact met de astrologie van de Maya's, een wijs volk uit Midden-Amerika. Hun wijsheid bracht mij zoveel helderheid over mezelf en de mensen om me heen, dat ik sindsdien dagelijks werk met de energieën en tonen van de dag. Het bijzondere is dat er steeds nieuwe inzichten bijkomen en ik in het omgaan met de energieën die ik lastig vind, word geholpen door de mensen om me heen.

In Maya-taal ben ik een OC (ook wel: Witte Hond) op Toon Vier. Dat laatste sprak mij als musicus zeer aan, omdat ik dagelijks werk met de taal van tonen. Toon Vier staat voor het ordenen, structuur aanbrengen en dat verbaasde mij, omdat ik tot dan toe een behoorlijk chaotisch leven leidde en daarin niets van mezelf herkende.

Opmerkelijk genoeg kreeg ik vlak na deze ontdekking in mijn werk als pianodocent te maken met leerlingen die moeite hadden zich het notenschrift eigen te maken. Ik moest een andere manier vinden hen de structuur (!) van muziek aan te leren. Dat is sindsdien één van de pijlers van mijn lespraktijk geworden: het doorgronden van de structuur van muziek.

Mijn "Witte Hond"-energie geeft me loyaliteit vanuit het hart: vanuit liefde en loyaliteit grote en kleine mensen begeleiden

Twintig gezichten van de Schepping from Ineke Vosman on Vimeo.