Visie

Purpose facebook.001

In een harmonieuze samenleving werken alle mensen samen. De oudere werkt samen met de jongere, zodat het beste van beiden samenkomt en zij vanuit hun potentie kunnen leven. Rijken en armen werken samen om van elkaar te leren, om de beperkingen van bezit om te zetten in werkelijke welvarendheid: geluk, gezondheid van lichaam en geest, harmonie en congruentie.

Geluk en harmonie hangen samen met het welbevinden van al wat is: de aarde, haar begroeiing, de oceanen en waterhuishouding, de verdeling en duurzame winning van aardeschatten, de dieren en de mensen.

Carrièredrang wordt gevoed door de passie het uiterste uit jezelf te halen en dat talent met de wereld te delen. Talenten komen tevoorschijn als mensen de ruimte krijgen zich in alle rust te ontwikkelen, in eigen tempo. Niet toewerken naar een volgende toets of examen, maar naar een volgend stadium in het leer- en levensproces. 

Niemand anders dan jij zelf bepaalt wanneer je aan iets toe bent en welke richting je kiest. Kinderen en jongeren zijn sowieso nog niet gebonden aan keuzes. Zij mogen spelen, genieten, groeien, ontwikkelen, ervaren, nieuwsgierig zijn, en elkaar en de wereld ontdekken. Zij horen onvoorwaardelijk gesteund en begeleid te worden door de volwassenen om hen heen, die hooguit mogen bijsturen als ze zichelf of anderen schade berokkenen.

De volwassen begeleiders hebben hun eigen pad geaccepteerd en frustraties en gemis van elementen in hun kindertijd en jeugd verwerkt. Zij staan met open mind aan de zijlijn om informatie en materiaal aan te bieden, zonder dat daar een oordeel aan hangt. Het materiaal en de informatie is ter prikkeling, uitdaging en niet gelabeld door volwassenen, zodat het kind en de jongere dat zelf een plek kan geven in zijn wereldbeeld. 

Het contact tussen jongere en oudere is gebaseerd op liefde, vertrouwen en wederzijds respect. Zuiverheid en helderheid in de communicatie staan voorop. Wanneer dit om de een of andere reden niet mogelijk is, neemt een andere volwassene de rol over. De volwassene dient in staat te zijn sturing achterwege te laten en het proces bepalend te laten zijn. 

Niet het doel bepaalt het succes, maar het proces. Het doel wordt vanzelf zichtbaar naarmate het proces vordert. 

 

CV 12 juni 2016