UNIEKE EENHEID

Being yourself

'Het meest gemakkelijk is het als je een gemiddeld kind hebt', zei een moeder van een klasgenootje ooit toen mijn kind alles behalve gemiddeld bleek te zijn. Ja, makkelijk was het niet, maar zo'n verrijking en groeiproces! Allerlei overtuigingen werden op de proef gesteld en aannames bleken volledig misplaatst te zijn. Verwarrend, maar ik ontdekte al gauw dat meegaan in de wereld van mijn kind een enorme rijkdom en vrijheid opleverde, en een nieuwe, heldere visie op het leven. 


Ieder mens is anders en uniek, maar het is niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde worden. Door verbinding vormen we allemaal samen een unieke eenheid.

unieke kracht anders eenheid

Geplaatst op 26/03/2015 om 20:18