ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Het is wat het is erich fried.001

Liefde....we raken er niet over uitgepraat en uitgedacht. Geen belangrijker onderwerp in een mensenleven dan dat! Zoveel unieke mensen, zoveel unieke vormen van liefde. Inzet van alles wat mooi en minder mooi is in het leven. De pure liefde voor je kinderen, liefde voor je partner, liefde voor je familie, je huisdieren, je vrienden en bekenden. Liefde voor het vak en de hobby's die je uitoefent, liefde voor de natuur, voor God, Boeddha, Mohammed en alles wat maar voor jou belangrijk is. 
Al die liefde zit in één bron, je hart! Het mooie is dat je liefde telkens opnieuw kunt ervaren als je naar binnen keert en je hart blijft openstellen, ondanks ettelijke kwetsuren en verdriet! 
Die prachtige goddelijke liefde, die in ons allen aanwezig is, is onvoorwaardelijk en lijkt soms moeilijk te vinden als er te veel hobbels op je pad zijn. Weet dat je die liefde altijd bij je draagt en dat je het vlammetje zelf weer aan kunt wakkeren! Blijf je altijd weer openstellen voor de tekens en hulp die je krijgt en die voor iedereen voorhanden is. Niet in grootse daden en gebeurtenissen maar in kleine dingen, zoals een vriendelijk gebaar, een plotselinge zonnestraal, een glimlach van een 'wildvreemde', een onverwachte uitnodiging of wat je ook maar blij maakt. Hoe meer je jezelf openstelt daarvoor, des te meer je voeding geeft aan je hart en je licht laat stralen. De OC (Witte Hond) helpt ons vandaag onvoorwaardelijke liefde te ervaren en loyaal naar onszelf en anderen te zijn smile-emoticon

onvoorwaardelijk liefde witte hond

Geplaatst op 13/04/2015 om 12:47