UNIEKE KRACHT CREËERT VREDE

Gele krijger

Eén van de meest indringende speeches aller tijden is die van Charlie  Chaplin in The Great Dictator. 

Het spijt me, maar ik wil geen veroveraar zijn. Daar houd ik me niet mee bezig. Ik wil niet heersen of iemand veroveren. Ik zou graag iedereen willen helpen als dat mogelijk is, jood, heiden, zwart, blank. We willen allemaal elkaar helpen, mensen zijn zo. We willen leven met elkaars geluk, niet met elkaars ellende. We willen elkaar niet haten en verachten. In deze wereld is ruimte voor iedereen en de goede Aarde is rijk en kan in ieders behoefte voorzien. Het leven kan vrij en mooi zijn, maar we zijn de weg kwijt.

Hebzucht heeft de menselijke ziel vergiftigd, het heeft de wereld gevuld met haat, heeft ons geleid naar ellende en bloedvergieten. We hebben snelheid ontwikkeld, maar we hebben onszelf ingesloten. Machines die ons overvloed geven, laten ons in verlangen. Onze kennis heeft ons cynisch gemaakt. En onze slimheid, hard en onvriendelijk. We denken teveel en voelen te weinig. Meer dan machines, hebben we menselijkheid nodig. Meer dan slimheid, hebben we vriendelijkheid en mildheid nodig. Zonder deze kwaliteiten zal alles verloren zijn.

Het vliegtuig en de radio hebben ons dichter bij elkaar gebracht. De eenvoudige aard van deze uitvindingen schreeuwen om de goedheid in de mens, schreeuwen om universeel broederschap, voor de eenheid van ons allen. Zelfs nu mijn stem miljoenen bereikt over de hele wereld, miljoenen wanhopige mannen, vrouwen en kleine kinderen. Slachtoffers van een systeem dat mannen onschuldige mensen laat martelen en gevangen nemen.

Tegen zij die mij horen, zeg ik, wanhoop niet. Het verdriet dat ons nu omringt is slechts het voorbijgaan van hebzucht, de bitterheid van mannen die de weg van menselijke vooruitgang vrezen. De haat van mensen zal voorbijgaan, en dictators sterven, en de macht die zij van de mensen afnamen zal terugkeren naar de mensen. En zolang als mensen sterven, zal vrijheid nooit vergaan.

Soldaten! Geef jezelf niet aan deze bruten, mannen die jullie verachten, jullie tot slaaf maken, die jullie leven regeren, jullie vertellen wat te doen, wat te denken en wat te voelen! Die jullie drillen, jullie voeding bepalen, jullie behandelen als vee, jullie gebruiken als kanonnenvoer. Geef jullie niet aan deze onnatuurlijke mannen, machine mannen met machine geesten en machine harten! Jullie zijn geen machines! Jullie zijn geen vee! Jullie zijn mannen! Jullie hebben de liefde van de menselijkheid in jullie harten! Jullie haten niet! Alleen de onbeminde haten. De onbeminde en de onnatuurlijke! Soldaten! Vecht niet voor slavernij! Vecht voor vrijheid!

In het 17e hoofdstuk van Sint Lucas staat geschreven: “Het koninkrijk van God is in de mens”. Niet 1 mens of een groep mensen, maar in alle mensen! In jullie! Jullie, de mensen, hebben de macht om machines te creëren. De macht om geluk te creëren. Jullie, de mensen, hebben de macht om dit leven vrij en mooi te maken, om dit leven tot een wonderbaarlijk avontuur te maken.

Dus, in de naam van de democratie, laten we die macht gebruiken, laten we ons allemaal verenigen. Laat ons vechten voor een nieuwe wereld, een fatsoenlijke wereld die de mensen een kans geeft om te werken, die de jeugd een toekomst geeft en ouderdom een zekerheid. Door het beloven van deze dingen, hebben bruten de macht gegrepen. Maar ze liegen! Ze vervullen die beloftes niet, dat zullen ze nooit! Dictators bevrijden zichzelf, maar maken het volk tot slaaf!

Nu, laten we vechten om die beloftes te vervullen! Laat ons vechten om de wereld te bevrijden. Weg met nationale grenzen, weg met hebzucht, haat en intolerantie. Laat ons vechten voor een wereld met rede, een wereld waarin wetenschap en vooruitgang zal leiden tot het geluk van alle mensen. Soldaten! In de naam van democratie, laten we ons allemaal verenigen!

(Vrij vertaald in het Nederlands door Melvin WIK online)

 

 

Hoe mooi en indringend deze woorden ook zijn, soms zijn woorden overbodig en volstaat "A Simple Song".........

 

 

 

unieke kracht Gele Krijger vrede Charlie Chaplin Bernstein

Geplaatst op 09/03/2015 om 23:55