DROOM

10911401 986936158014421 475663160423282369 o

Vandaag de dag hebben muziekscholen, als ze nog bestaan, het erg moeilijk. Subsidies vallen weg en scholen moeten zichzelf bedruipen of als collectief zelfstandige docenten doorgaan. De lesprijzen zullen daardoor stijgen, waardoor leerlingen die minder te besteden hebben af zullen haken, of de docenten krijgen het steeds moeilijker in hun eigen onderhoud te voorzien. Dat doet denken aan de oorspronkelijke vorm van muziekles, waarbij de lessen door privé-docenten werden gegeven en alleen bereikbaar waren voor de beter gesitueerden. Binnen het primaire en zeker het voortgezette onderwijs zijn de muzieklessen ook steeds meer teruggelopen. Het wordt als luxe beschouwd, een hobby voor de rijken, niet-noodzakelijk. Verzelfstandiging van de sector is mijns inziens prima, maar er wordt vaak te weinig nagedacht over de rol die muziek speelt in onze ontwikkeling. 

Er is middels uitgebreid onderzoek bewezen dat de effecten van muziek groter zijn op het algemeen welbevinden dan aanvankelijk werd gedacht. Juist in deze tijd, met een groeiend aantal 'nieuwetijdskinderen', lijkt de behoefte daaraan toe te nemen. Het begint allemaal bij het zingen van liedjes, met bijbehorende bewegingen. Belangrijk voor de taalontwikkeling en motoriek. Muziek ondersteunt het geheugen en helpt bij het automatiseren van bijvoorbeeld de tafels en grammaticale regels. En wat te denken als brug tussen verschillende culturen?

Pas wanneer het onderwijs weer gericht is op de ontwikkeling van de hele mens en niet voornamelijk op de intellectuele ontwikkeling, zal muziek weer een cruciale rol gaan spelen en zullen we de positieve effecten bij kinderen gaan ervaren. 

 

Gelukkig worden er veel intiatieven ontplooid op dit terrein, aangemoedigd door het ministerie van Onderwijs, zoals bijgaand filmpje laat zien.

nieuwetijdskinderen onderwijs muziek

Geplaatst op 14/01/2015 om 13:29